Przejdź do treści

Katecheci

Wiara jest darem, który mamy przekazywać innym, darem, którego nie spożytkujemy właściwie zachowując go tylko dla siebie

Józef Ratzinger
  
 
Katecheta staje się dzięki misji kanonicznej publicznym apostołem słowa Bożego i wypełnia posłannictwo Kościoła. Prowadzi ono do rozwoju Kościoła i umocnienia Go mocą Ewangelii. Katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Powinien być otwarty na wszelkie dobro, wierny Magisterium Kościoła w prawdach wiary i moralności. W szkolnym nauczaniu religii katecheta powinien realizować program zatwierdzony przez biskupa diecezji.

Osoba katechety spełnia niezastąpioną rolę w przekazie wiedzy i wiary. Katecheta powinien głosić Chrystusa nie tylko werbalnie, ale świadectwem swego życia - zachowując jednoznaczną postawę moralną. Od katechetów oczekuje się, że oprócz wiedzy merytorycznej i spełniania wszelkich wymogów zawodowych, będą osobami obdarzonymi szczególną charyzmą i takimi cechami, które pozwalają na przedłużanie działania Chrystusa.  
 
  
Katecheci uczący w szkołach:
 
Zespół Szkół w Łękawicy:

Gimnazjum im. Jana Pawła II - Ks. mgr Marcin Madura

Szkoła Podstawowa - Ks. mgr Marcin Madura; ks. mgr Henryk Waszut

Przedszkole - ks. mgr Marcin Madura; ks. mgr Henryk Waszut

 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim

Ks. mgr Henryk Waszut

 
Szkoła Podstawowa im. Górali Żywieckich w Okrajniku 

Ks. mgr Henryk Waszut

 

 
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Łękawica, siedziba: Łękawica, ul. Aleja Jana Pawła II 2.