Przejdź do treści

Ministranci

 

Wasza służba jest czymś szczególnym, co pozwala wam doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii

 

Ojciec Święty Jan Paweł II
 
 
Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare", co oznacza służyć - wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrantem jest osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej przez przyczynianie się do tego, aby liturgia była piękna i właściwie przeżywana.  
 
Obowiązkiem ministranta jest: udział w niedzielnej Mszy Świętej, udział raz w tygodniu w dzień powszedni na Mszy Świętej, udział w zebraniu ministrantów. 
  • Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 
  • Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne.
  • Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.
  • Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz wszystkich wiernych. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.
Zapraszamy do służenia przy ołtarzu nowych kandydatów na ministrantów. Można zgłaszać się w zakrystii u księdza Marcina.
 
 
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Łękawica, siedziba: Łękawica, ul. Aleja Jana Pawła II 2.