Przejdź do treści

Rada parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii

(por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27)
 
 
 
 
Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych
Ks. Adam Wyporek - Przewodniczący
Maria Talik
Marian Orski
Bogdan Pyrgies

 
 

Osoby wchodzące wskład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Ks. Adam Wyporek - przewodniczący

Ks. Madura Marcin

Ks. Waszut Henryk

Borys Dariusz

Dudek Paweł

Gąsiorek Władysława

Gogler Maria

Kolanko Wioletta

Mieszczak Stanisław

Misik Jerzy

Pyrgies Bogdan

Tomiczek Stanisław

Tomiczek Stanisława

Wnętrzak Bogusław

Zając Franciszek

 

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Łękawica, siedziba: Łękawica, ul. Aleja Jana Pawła II 2.