Przejdź do treści

Rada parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii

(por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27)
 
 
 
 
Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych
Ks. Jerzy Smalcerz - Przewodniczący
Maria Talik
Marian Orski
Bogdan Pyrgies

 
 

Osoby wchodzące wskład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Ks. Smalcerz Jerzy - przewodniczący

Ks. Madura Marcin

Ks. Waszut Henryk

Borys Dariusz

Dudek Paweł

Gąsiorek Władysława

Gogler Maria

Kolanko Wioletta

Mieszczak Stanisław

Misik Jerzy

Pyrgies Bogdan

Tomiczek Stanisław

Tomiczek Stanisława

Wnętrzak Bogusław

Zając Franciszek

 

menu