Przejdź do treści

Wydarzenia

UWAGA !!!

Od soboty 17 października 2020 r., obowiązują nowe zasady epidemiczne:

Limit osób uczestniczących we Mszy św.:

 Łękawica  - 65 osób

Kocierz Rychwałdzki - 30 osób

Okrajnik - 14 osób

 

Obowiazują maseczki zakrywające usta i nos oraz prosimy o zachowanie dystansu !!!

PAMIĘTAMY !!!

23.09.2020 r.  - środa -  godz. 9.00 - Kościół Parafialny

Msza św. dziękczynna  w 60 r. urodzin bł. O. Michała Tomaszka

Zapraszamy !!!

 

DROGA KRZYŻOWA Z JANEM PAWŁEM II NA ŁYSINĘ

ZAPRASZAMY NA PLENEROWĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ 

 

12 WRZEŚNIA 2020 R. (SOBOTA)

 

ROZPOCZYNAMY MSZĄ ŚW. O GODZ. 9.00 W KAPLICY

W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM

 

PO MSZY ŚW. NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

 

 

 

Nowe ZALECENIA !!!

Nie obowiązuje limit osób w kościele. 

Konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. 

 

100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

OBOWIĄZUJE OD PONIEDZIAŁKU !!!

WAŻNE !

WIELKI TYDZIEŃ

 

W Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód Misterium Paschalnego Chrystusa. 

 

W parafiach nie ma spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej okazji. Komunię świętą można przyjąć duchowo.

 

Liturgia Triduum Paschalnego odbędzie się w kościele bez udziału wiernych, także tych, którzy zamówili intencje, w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wigilię Paschalną o godz. 18.00 oraz w Wielkanoc o godz. 6.00 rano. Zachęcamy wiernych do modlitwy rodzinnej podczas Triduum Paschalnego. Można skorzystać z tekstów, do pobrania poniżej:

 

https://diecezja.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/03/Modlitwa-Rodzinna-Wielki-Czwartek.pdf

https://diecezja.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/03/Modlitwa-Rodzinna-Wielki-Pi%C4%85tek.pdf

https://diecezja.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/03/Modlitwa-Rodzinna-Wielka-Sobota.pdf

 

Nie będzie poświęcenia palm, adoracji, procesji i święcenia pokarmów. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w domu.

Tekst do pobrania poniżej:

 

 https://diecezja.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/03/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-pokarm%C3%B3w-Wielkanoc.pdf

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

 

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

 

1. Zrób rachunek sumienia.  Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.

2. Wzbudź szczery żal za grzechy.

 

Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy. Możesz skorzystać z modlitwy:

 

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą. Jezu, ufam Tobie.

 

3. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

 

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie. Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:

 

Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.

Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.

Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne. Jezu, ufam Tobie.

WAŻNY KOMUNIKAT !

W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE BISKUPA DIECEZJI BIELSKO ŻYWIECKIEJ BPA ROMANA PINDLA OD DNIA 26 MARCA 2020 W NASZEJ PARAFII OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 

Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.

 

We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

 

Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

 

– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

 

Nawiedzenie Kościoła

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

 

Spowiedź Święta

– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

 

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

 

Namaszczenie Chorych

– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

 

Wielki Tydzień

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.

 

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.

 

Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

 

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.

 

Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.

 

Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

 

 

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza
w porozumieniu z rodzicami dzieci z danej parafii.

 

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.

 

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

 

† Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

UWAGA !!!

Dyspensa dla wiernych odnośnie Eucharystii
i zasady udziału w nabożeństwach !!!

 

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia
w niedzielnej Eucharystii,
a pozostający w domu
nie mają grzechu !!!

 

W związku z tym Biskup Roman Pindel zarządza, by na każdej Mszy Świętej, także niedzielnej, w kościele mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję.

 

(Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości między sobą od 1m do 1,5 m)

Podobnie w przypadku chrztu, pogrzebu czy ślubu, w uroczystości może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina, maksymalnie 50 osób.

Papieski tweet


Jesteś naszym 633097 gościem od 01.01.2016

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Łękawica, siedziba: Łękawica, ul. Aleja Jana Pawła II 2.